Prezidentūra

Daugiau nuotraukų

Naujoji vežiminė S. Daukanto a. 3 Vilniuje architektūros tyrimai


Pastatas priklauso dabartiniam LR Prezidentūros kompleksui. Architektūros tyrimus 1999 metais atliko  Robertas Zilinskas ir Ričardas Račinskas.


Aprašymas

Tiriamas pastatas yra XIX šmt. antrojoje pusėje statyta vežiminė. Jos galėjo prireikti pritaikius kitai paskirčiai pritaikius greta esančią senąją vežiminę arba tiesiog išsiplėtus kompleksą tuo metu valdžiusios generalgubernatūros transporto ūkiui. Išliko visos keturios pastato lauko sienos iki karnizo, abu frontonai, trys vidaus sienos, iš kurių pietinė yra etapu vėlyvesnė.
Pirmojo aukšto lygyje rytų fasade angų strukūra mažai pakitusi. Rekonstruojant pastatą XX šmt. antrojoje pusėje buvo paaukštintos kai kurių arkų pakylos, pakeltos palangės. Pirminės palangės buvo artimiausios rustų siūlės lygyje. Pietiniame fasade durų vietoje buvo toks pats langas, kaip ir visi keturi rytinio fasado langai. Pirmojo aukšto langas vakarų fasade iškirstas, angokraščius formuojant cementiniu skiediniu. Jis imituoja pirminį langą.
Abiejuose frontonuose centre buvo po siaurą aukštą langelį su cirkuliarine arka, vos siauresni ir žemesni už dabartinius. Jų palangė buvo aukščiau už dabartinę - karnizo, praardyto rekonstrukcijos metu, viršaus lygyje.
Pastato viduje išaiškintas tik vienas pirminis plano elementas - kairysis centre esančio tamburo vidinių durų angokraštis. Panaši į dabartinę buvo pastato apdaila, rustavimo piešinys.
XX šmt. antrosios pusės rekonstrukcija labiausiai pakeitė pastato vidų, ypač palėpės (antrasis aukštas). Palėpėje įrengti du butai su priebučiu vakariniame stogo šlaite. Jame įrengti taip pat ir butų langai. Siekiant laimėti butams daugiau gyvenamosios erdvės, žymiai žemiau, negu pirminė įrengta gelžbetoninė perdanga. Keturi papildomi langai iškirsti galiniuose fasaduose, praardant jų zonoje karnizą. Iš rytų pusės simetriškai pastatyti trys tūriniai stoglangiai, jų vietoje taip pat praardant karnizą. Pirmasis aukštas liko ūkinės paskirties, tik sutankintas jo išplanavimas.

 Duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas

Naujoji vežiminė S. Daukanto a. 3 Vilniuje architektūros tyrimai

EUR

0,00 €