Pietinio korpuso XVI a. retrospektyvinis gatvės fasadas

Daugiau nuotraukų

Vilniaus diecezinės kunigų seminarijos istorijos tyrimaiPastatas priklauso dabartiniam LR Prezidentūros kompleksui. Istorinius duomenis apibendrino Robertas Zilinskas.Aprašymas

Katalikų kunigų seminarijas kiekvienoje vyskupijoje imta steigti pagal Visuotinio Tridento Susirinkimo XXIII sesijos 1563.07.15. dekretą. Iki tol kunigai buvo rengiami parapijose arba prie katedrų.
Vilniaus vyskupas Jurgis Radvila 1582.01.12. pasirašė Vilniaus diecezinės kunigų seminarijos įsteigimo aktą, kurį patvirtino karalius Steponas Batoras. Steigimo akte ji vadinama dvasine kolegija. Jos išlaikymui dovanojo sau priklausiusį Vozgeliškių dvarą.
Tai buvo pirmoji LDK kunigų seminarija ir antroji po Vilniaus universiteto aukštoji mokykla. Joje turėjo mokytis 12 klierikų. Vadovauti seminarijai vyskupas patikėjo tėvams jėzuitams. Vienu metu ja rūpinosi šv. Vincento Pauliečio misionieriai.
Seminarija įsikūrė šalia vyskupų rūmų, Universiteto g. 6, o klierikai apgyvendinti vyskupo namuose netoli Katedros. Čia ji veikė iki 1774 m., kol buvo perkelta į šv. Ignoto gatvėje buvusį jėzuitų naujokyną, nuo 1787 m. – į senosios regulos karmelitų vienuolyną prie šv. Jurgio kankinio bažnyčios, nuo 1945.02.20. – į Baltstogę, kuri tuo metu priklausė Vilniaus arkivyskupijai.
Vyskupo Ravilos seminarijai funduotas pastatas po jos išsikėlimo daug kartų keitė paskirtį. Šiuo metu jame yra LR Prezidentūros kanceliarija. Visų Prezidentūros korpusų adresai po jų rekonstravimo buvo suvienodinti su Reprezentacinių rūmų – Simono Daukanto aikštė 3.

 Duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas

Vilniaus diecezinės kunigų seminarijos istorijos tyrimai

EUR

0,00 €