Apie kūrėjus

sviesiai_pilkas

Projekto vykdytojas - UAB „Atodangos“.

Įmonė, turinti dvidešimt trejų metų patirtį nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų, projektavimo ir

ekspertizės srityse.

Veikla

Kultūros paveldo objektų tyrimai: matavimai, istorinės – meninės raidos tyrimai (istorijos,

polichromijos, architektūros), inžineriniai – techniniai tyrimai (konstrukcijų, inžinerinės geologijos)

Projektavimas: visų stadijų statybos projektai, įskaitant ypatingus statinius, statinio projekto

vykdymo priežiūra, tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektai, tvarkomųjų paveldosaugos darbų

projektų vykdymo priežiūra.

Ekspertinė veikla: projektų paveldosaugos (specialioji) ekspertizė, projektų sprendinių poveikio

kultūros paveldo objektų vertingosioms savybėms vertinimas, projektų ekonominis pagrindimas,

kultūros paveldo objektų apskaitos dokumentų rengimas.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos administruojamo Kultūros rėmimo fondo lėšomis. Lietuvos kultūros taryba kasmet finansuoja ekspertų vertinimo būdu atrinktus kultūros ir meno projektus bei skiria stipendijas kultūros ir meno kūrėjams. Tarp šių iniciatyvų – įvairūs leidybos, vizualiųjų ir scenos menų, muzikos, architektūros, kultūros paveldo, dizaino, etninės kultūros ir tautodailės projektai, meninių tyrimų, parodų, paskaitų ir pokalbių kuravimo veiklos.

 

Portalo technologinė dalis - UAB „Adeo web“.  

Šiuolaikiška ir progresyvi internetinių svetainių kūrimo įmonė, įgyvendinant programinės įrangos projektus tiek Lietuvos, tiek ir užsienio rinkoms. Kolektyvo nariai yra aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų specialistai, sugebantys savo žiniomis ir profesiniais įgūdžiais konkuruoti pasaulio rinkoje.