Apie projektą

Projektas yra dalinai finansuojamas Kultūros rėmimo fondo lėšomis pagal Kultūros paveldo srities
programą „Skaitmeninto kultūros paveldo sklaida“.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas visuomenei pažinti nekilnojamąjį kultūros paveldą per atliktų
nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų sklaidą.

Projekto rezultatas – inovatyvus, draugiškas vartotojui ir nuolat atnaujinamas nekilnojamojo
kultūros paveldo tyrimų portalas, kurio paieškos sistema veikia pagal aktualius kriterijus, o
duomenys yra pateikiami remiantis informacija iš profesionalių tyrėjų.

Portalas skiriamas kultūros paveldo savininkams, specialistams, dirbantiems kultūros paveldo
srityje, akademinei bendruomenei bei besidominčiai kultūros paveldu visuomenės daliai.

Portalas yra kuriamas etapais:

I etapas – skaitmenizuotos platformos sukūrimas, pirmųjų tyrimų santraukų iš projekto vykdytojo privataus
archyvo publikavimas.

II etapas – tolimesnis duomenų bazės pildymas iš projekto vykdytojo archyvo ir kitų kultūros paveldo tyrėjų
privačių archyvų. Informacijos apie portalo darbą ir tikslus viešinimas.

III ir tolimesni etapai – duomenų bazės plėtimas, pildant ją naujais duomenimis. Bendradarbiavimas ir, esant
poreikiui, jungtys su kitais informaciniais portalais. Bendradarbiavimas su privačiais ir valstybiniais archyvais.

Šiuo metu yra įgyvendintas I-asis projekto etapas.