2015 m. gruodžio 30 d. pradėjo veikti internetinė svetainė, skirta nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimams. Svetainės tikslas - sudaryti sąlygas visiems besidomintiems susipažinti su atliktais nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimais, taip pat specialistais, dirbančiais šį svarbų darbą. 

     Svetainė įkurta, pastebėjus, kad Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų mokslinių tyrimų medžiagos pateikimas viešojoje erdvėje yra nepakankamas: dalis jos yra neskaitmeninta ir išsklaidyta po įvairius archyvus, dalis skaitmeninta, tačiau vėlgi išsklaidyta, o apie privačiuose archyvuose saugomą informaciją apskritai nėra informacijos.

     Pradėję nuo tyrimų santraukų iš dviejų privačių archyvų pateikimo, ateityje planuojame duomenų bazę nuolat pildyti visoje Lietuvoje atliktų tyrimų medžiaga. Tikimės, kad prie šio projekto prisijungs ir kitų privačių bei valstybinių archyvų turėtojai. Ateityje  sieksime, kad ši svetainė taptų vieninga visų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų kaupimo ir sklaidos erdve.

     Informaciją apie pirmuosius pateiktus objektus galite rasti pagal keletą kriterijų:

-          nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tipą (dvarai, šventyklos, gyvenamieji namai, miesto rezidencijos, gamybiniai pastatai, inžineriniai statiniai, gynybiniai statiniai, visuomeniniai pastatai, memorialiniai statiniai, ūkiniai pastatai, vienuolynai),
-          objekto priskyrimą tam tikram laikotarpiui,
-          adresą,
-          atliktus tyrimus.