Autorinės teisės

Visa tinklalapyje www.kultūrospaveldas.lt esanti tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma pagal
LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. Šią informaciją kopijuoti, spausdinti ar kitaip
atgaminti bei platinti be raštiško tinklalapio savininko UAB „Atodangos“ sutikimo griežtai
draudžiama. Taip pat draudžiama be išankstinio raštiško tinklalapio savininko sutikimo kituose
tinklalapiuose daryti nuorodas į šį tinklalapį. Šią informaciją be sutikimo galima naudoti tik
asmeniniais tikslais, numatytais LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo sąlygose. Cituojant,
būtina aiški nuoroda į tinklalapį "Kultūros paveldo tyrimai", kaip informacijos šaltinį.

Tinklalapyje publikuojama tyrimų bei straipsnių autorių tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu.