II a. patalpos 6 XIX a. II puses sienu frizines dalies tapybinis dekoras

Daugiau nuotraukų

Vilniaus Rotušės polichrominiai tyrimai

1996 -1998 m. žvalgomuosius polichromijos tyrimus atliko I.Bėčienė, R.Valainienė

Aprašymas

     Žvalgomieji polichrominiai tyrimai Rotušės I a. patalpose atlikti 1996 m. Tyrimus vykdė I.Bėčienė, R.Valainienė.

     Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad ankstyviausias išlikęs tinkas su keliais stratigrafiniais sluoksniais – XVII amžiaus. Jis dengia architektūrinių tyrimų metu rastų durų, sienoje D (patalpa 23), sąramą ir angokraščius. Šio tinko dažymo sluoksniai pilki, be tapybinio dekoro. Tapybinis XVIIa., XVIIIa. vid. dekoras, minimas istoriniuose šaltiniuose neišliko Ia. patalpose. Rastas patalpų 2,21,23 tapybinis dekoras priskirtinas XIXa. laikotarpiui.

     Patalpos 2 sienos ir skliautai dekoruoti XIX a. vid. klijine tapyba, atlikta profesionalaus dailininko. Vaizduojama romantiška pavėsinė, kurios plonų lentelių tinklą apraizgę augalų lapai ir žiedai. Tapybinio dekoro išlikę apie 50%. Patalpos 23 iliuzorinė tapybinė kompozicija vaizduoja atvirą atiką, kurį iš viršaus dengia dekoratyvus akanto augalas, besivejantis į rozetę ir spirales. Šis dekoras priskirtinas XIX a. I pusės laikotarpiui, jo išliko apie 70%.

     Patalpos 21 tapybinis dekoras  - tai spalva paryškintos architektūrinės formos, būtent kryžminio skliauto nerviūros. Spalvos naudotos tos pačios kaip patalpoje 23.

     Polichrominiai tyrimai II a. patalpose buvo tęsiami 1996-1998 m.. Tyrinėtos 1,2,4,5,6,7,8,9,10 patalpos.

     Patalpoje 8 rastas tapybinio frizo graikiškų motyvų - metopų dekoras, atliktas iki XIX a. vid.

     Patalpoje 6 – buv. pirklių bendrijos salėje , antablementą dengiančiuose V-ame ir IV-ame stratigrafiniuose sluoksniuose rastas tapybinis dekoras. Penktojo sluoksnio dekoro išsiaiškinti nepavyko, nes jį dengia gerai išsilaikęs, meniškai vertingas IV-ojo sluoksnio tapybinis dekoras. Čia vaizduojami graikiški sfinksai, išdėstyti poromis. Sfinksų uodegos - stilizuoti akanto lapai, pereinantys į išskleistą puokštę. Tarp sfinksų porų – dekoratyvus palmetės motyvas. Antablemento karnizo traukos, fascijos, sima – taip pat ištapytos. Atidengti joniko, dentikulo, akanto lapelių motyvai. Dekoras atliktas grizailio technika. Patalpos sienos tapybinio sfinksų frizo etape buvo dažytos šviesia pilkšvai žalsva spalva, o skliautas pilkšva spalva. Frizo V-ojo stratigrafinio sluoksnio spalvos – dominuojanti oranžinė, juoda, rudai raudona – būdingos XVIII a. pab. – XIX a. pradžios laikotarpiu, Lietuvoje madingam ampyro stiliui. Skliauto ketvirtame stratigrafiniame sluoksnyje atidengtas XVIII a. pab. – XIX a. pr. tapybinio dekoro – rozetės (1,2 m spindulio) ir lauro lapų vainikų, skliauto nerviūrom besileidžiančių patalpos kampų link, fragmentai. Tapybinis sluoksnis smarkiai apnykęs. Kai pirklių salės skliautas buvo puoštas pilka rozete ir laurų vainikais, o antablementas oranžiniai rudu tapybiniu dekoru, sienos buvo dažytos pikos spalvos dažais.

 

Duomenis apibendrino ir pateikė Idalija Bėčienė

Vilniaus Rotušės polichrominiai tyrimai

EUR

0,00 €