I a. kartograma

Daugiau nuotraukų

Vilniaus Rotušės architektūros tyrimai

1996-1997 m. žvalgomuosius architektūros tyrimus atliko R.Zilinskas, R.Valeckas, I. Bėčienė, R.Račinskas

Aprašymas

     Žvalgomieji architektūros tyrimai Vilniaus rotušėje vykdyti etapais . I etape tyrinėtas Rotušės rūsys. Tyrimus vykdė architektai R.Zilinskas, R.Valeckas, I. Bėčienė, R.Račinskas. Tyrimų metu išsiaiškinta rūsio planinės struktūros raida, statybų etapiškumas, lokalizuotos buvusios laiptinės, įėjimų vietos. I etapo architektūrinių tyrimų medžiaga išleista atskira byla.

     II –ojo etapo žvalgomieji architektūros tyrimai I ir II Vilniaus Rotušės aukštuose buvo vykdomi restauravimo –remonto darbų metu 1996,1997 m. Tyrimus vykdė R.Zilinskas, I.Bėčienė, R.Račinskas. Buvo fiksuojami plotai atidengti remonto metu, numušus pažeistą tinką, keramines plyteles, ar naujai vedant inžinerines komunikacijas, ardant vėlyvą angų užmūrijimą. Buvo atliekami tiksliniai zondažai, aiškinantis ankstyvųjų statybos etapų, architekto L.Stuokos – Gucevičiaus Rotušės buvusiais architektūrines formas.

    Tyrimų etapo metu Rotušės sienose nustatyti 10-ties statybos etapų pėdsakai : G1 ir G2 etapų (XIV -to ir XV-to amžiaus), G-R  (XVa. pab.- XVI a. pr.) etapo, R  (XVI a.) etapo,  R-B (XVII a. pr. – XVII a. vid.) etapo, B (XVIII a. vid.) etapo,  K etapo (XVIII a. pab.), E (XIX a.) etapo, I ( XX a. I pusės) etapo, S  (XX a. II pusės) etapo. Išsiaiškinta , kad ankstyvosios gotikos mūro yra II o Rorušės aukšto lygyje. Šio mūro viršutinė altitudė virš grindų yra 1,60m. Dabartinį oavidalą Rotušė įgavo K etape. Šiame etape rotušės pastatas išplėstas šiaurės kryptimi nuo sienos ašyje F iki sienos ašyje H ir toliau, pristatant kolonada paremtą frontoną. Tai Lauryno Suokos –Gucevičiaus etapas.

Duomenis apibendrino ir pateikė Idalija Bėčienė

Vilniaus Rotušės architektūros tyrimai

EUR

0,00 €