Rūmų vestibiulio laiptinė

Daugiau nuotraukų

Aštriosios Kirsnos dvaro sodybos rūmų polichromijos tyrimai

Tyrimus vykdė Idalija Bėčienė.

Aprašymas

Žvalgomieji polichrominiai interjero ir fasadų tyrimai

Aštriosio Kirsnos dvaro sodybos rūmų polichrominiai tyrimai buvo vykdomi 2002 metų 06-08 mėnesiais.
Zonduojant fasadus, išsiaiškinta, kad pastatas istorijos bėgyje buvo perdažytas 9-10 kartų. Po devyniais dažų ir tinko sluoksniais aptikta pirminė fasadų I aukšto rustika. Matomas centrinės fasado dalies rustavimas, smulkesnis ir seklesnis, išlikęs iki šių dienų neužtinkuotas, yra vėlesnio etapo. Šią vėlyvą rustiką dengia penki stratigrafiniai sluoksniai. P. ir Š. fasaduose, I a. ir II a. nišose, rastas būdingas XIX a. pabaigos laikotarpiui dekoras – tapybos pagalba  imituoti langai. Atlikti dviem spalvom: labai tamsia pilka vaizduojamas stiklas, o žalsvai geltonos ochros spalva rėmai ir staktos. Nustatytas pirminis fasadų spalvinis sprendimas. Ankstyviausio stratigrafinio sluoksnio spalva išbalinta ochra. Portiko kolonos išskirtos dar šviesesne beveik balta spalva. Visų remontų metu naudoti kalkiniai – klijiniai dažai.
Iš tyrinėtų rūmų interjero 22-jų patalpų, tapybinis dekoras aptiktas 7-iose. Kitose sienos buvo dažomos monochromiškai arba margintos volelio pagalba.
Pats vertingiausias ir ankstyviausias tapybinis dekoras rastas II a. vestibiulyje. Tai iliuzorinė XIXa. pradžios dekoratyvinė tapyba, atlikta „al seco“ technika, atstovaujanti brandaus klasicizmo laikotarpį.
I a. vestibiulio VIII-to stratigrafinio sluoksnio tapybinis „architektūrinis“ dekoras priskirtinas XIX a. pradžios laikotarpiui. Tai klijinė tapyba. Vaizduojamos buazerijos ir rustika. Šioje patalpoje rastas ir vėlyvesnis XIXa. pab. (V-tas strat. sl.) tapybinis trafaretinis dekoras – sienos taip pat skirstytos rustais, o durys apipavidalintos tapybiniu „portalu“.
I a. patalpoje 2 atidengtas trafaretinis „architektūrinis- augalinis“ XIX a. pabaigos - XX a. pradžios tapybinis dekoras. Sienos puoštos tapytais piliastrais. Tarp piliastrų, sienų plokštumose – augalinių motyvų kompozicijos. Frizo juostoje –tapytos, augalinių motyvų - „ karpinių“ rozetės.
II a. patalpoje 6 atidengtas įspūdingas dekoras – langai ir durys turi tapybinius pilka spalva ir jos  atspalviais modeliuotus apvadus, sienų apačioje tapybinis pilkas dado panelis su turėklu. Sienų didžioji dalis dekoruota imituojant tekstilę. Fono spalva tamsi bordo, augalinių elementų ir rokailių pilka su balkšvais blikais.
I a. patalpoje 3, II a. patalpose 9 ir 13 rastas XIX a. ir XX a. sandūros laikotarpiui būdingas dekoras – sienos skirstytos tapybiniais paneliais – buazerijomis. Panelių rėmai vaizduojami profiliuoti, juos modeliuojant spalva.
Rūmų patalpų lubos rekonstruotos. Tyrimų duomenys (Ia. pat. 2, 6, 8) leidžia teigti, kad patalpos turėjo ir lipdybinį dekorą.

Duomenis apibendrino ir pateikė Idalija Bėčienė.

Aštriosios Kirsnos dvaro sodybos rūmų polichromijos tyrimai

EUR

0,00 €