XX a. pradžios nuotrauka

Daugiau nuotraukų

Aštriosios Kirsnos dvaro sodybos rūmų istorijos tyrimai

Istorijos duomenis apibendrino Robertas Zilinskas.

Aprašymas

Istoriniai duomenys

Vietovės, kurios gavo Kirsnų vardą, priklausė Sūduvai. XVI šmt. pradžioje lietuviai pradėjo gausiau kolonizuoti šiuos kraštus. Raistas prie Kirsnos upelio, Astra vadinamas, buvo paskirtas Žygimanto Augusto dvariškiui Bohdanui Bielkai.
XVI šmt. viduryje šlėkta Benešas Mlinskis užėmė B. Bielkos Aštrą (Ostrovo) ir vėliau pardavė Kijevo kaštelionui ir Liubeco seniūnui Povilui Sapiegai.
1592 m. karaliaus Zigmunto III-iojo privilegija ši žemė buvo patvirtinta jau kelintam iš eilės savininkui Romanui Praževskiui. Vėliau padovanota už nuopelnus valstybei ir patvirtinta Stepono Batoro Gardinmo teisėjui ir Perstūnio laikytojui Grigaliui Masalskiui.
Metams bėgant, Aštrioji Kirsna pasidalijo į keletą dvarų: Bulakavą, Novaradziškes, Aštriąją Kirsną. Paskutinis po Praževskio valdė Kazimieras Lukoševičius. Jam mirus, Aštrioji Kirsna atiteko jo seseriai Onai Lukoševičiūtei- Bankauskienei.
1679 m. dvarą Bankauskai pardavė Matui - Jonui Zakševskiui. Tuo metu gyvenamasis dvaro namas buvo sudegęs. Be namo dar stovėjo ūkiniai pastatai, vartai. Po Zakševskio Aštrioji Kirsna atiteko Karengoms.
1755 m. Aštriąją Kirsną Juozapui Tadui Karengai, Včicešiūnų seniūnui ir Kauno pavieto teismo paseniūniui, perleido motina Teklė Selevaitė, pirma santuoka - Karengienė, antra santuoka - Giecevičienė. Buvo sudarytas inventorius: visiškai supuvę rūmai skeldiniais dengtu stogu, kiti ūkiniai pastatai. Dauguma jų blogoje būklėje.
1787 m. rūmuose kilo gaisras.
J. T. Karengai mirus, 1804.09.03., sūnūs pasidalino palikimą. Dvarą valdyti ėmė Hektoras Karenga – Seinų apskrities viršininkas, vėliau – tos pačios apskrities bajorų maršalka. Patvirtinta tuo metu Užnemunę valdžiusios Prūsijos valdžios. XIX šmt. viduryje dvaras tapo Gavronskių nuosavybe. Aprašyti ūkiniai pastatai.
1910 m. dvaro savininku tapo Krinskis.
1912 m. jis dvarą pardavė Balinskiams.
1922 m., vykdant žemės reformą, dvaras buvo išparceliuotas. Tuo metu dvarą valdė agronomas Kriaučiūnas, kuris buvo vedęs Balinskio dukterį.
1927 m. Kriaučiūnas dvare įsteigia žemesniąją žemės ūkio mokyklą, kurią lankė 52 mokiniai. Buvo 22 mokinių namų ruošos skyrius. Šeimininkai gyveno II aukšte.
1940 m. dvaras nacionalizuotas. Rūmuose įsikūrė Aštriosios Kirsnos tarybinio ūkio administracija. Čia taip pat yra buvusi apylinkės taryba, biblioteka, rytinėje dalyje – butai.
Pagal stilistiką rūmai yra XIX šmt. vidurio. Tikslesnės statybos datos nustatyti nepavyko. Dabartiniai medžio gaminiai vidaus įrangos elementai, apdailos - apie XX šmt. pradžios.

Duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas

Aštriosios Kirsnos dvaro sodybos rūmų istorijos tyrimai

EUR

0,00 €