Užmūrytų pirminių nišu ir karnizo atodangos bažnyčios sienoje

Daugiau nuotraukų

Trinapolio šv.Trejybės bažnyčios ir vienuolyno ansamblio architektūriniai interjero tyrimai

1992 m. architektūrinius interjero tyrimus atliko R.Zilinskas, R.Valeckas, I.Bėčienė.

Aprašymas

          Architektūriniai tyrimai Trinapolio šv.Trejybės bažnyčios ir vienuolyno ansamblio viduje buvo atliekami 1992 m. Tyrimus vykdė R.Zilinskas, R.Valeckas, I.Bėčienė.

          Architektūrinių tyrimų metu išskirti 8 baroko, 2 klasicizmo, 2 eklektikos etapai ir tarybinio laikotarpio etapas.

          Ankstyviausia patalpa XVII a. laikotarpio , ankstyvesnė už bažnyčią, rasta vienuolyno rūsyje. Jos 3 sienos nesiriša su vienuolynu, tik viena siena, prie ašies 4, sutampa su vienuolyno siena.Ši patalpa B0 etapo. Trinapolio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis buvo pastatytas trim etapais. Pirmiausiai bažnyčia B1 etape (1715–1722 m.), toliau vienuolyno rytinis korpusas ir dalis pietinio B2 etape (1755–1757 m.) ir B3 etape (1757–1760 m.) baigtas pietinis ir dalis vakarinio korpuso iki ašies 6. KO gero vienuolyno vakarinį korpusą buvo sumanyta tęsti iki ašies 7, kad susidarytų jaukus, uždaras vidinis vienuolyno koridorių apjuostas kiemas su įvažiavimo vartais. Skliautai vienuolyno patalpose buvo mūrijami vėliau, pirmiausiai sumūrijus sienas. Jie tarsi vėluoja vienu etapu. B3 etape pirmiausiai pastatomos išorinės pastato sienos ir nešanti vidinė, koridoriaus siena. Tūris tarp H ir M , suskirstytas patalpomis B4- B6 baroko etapuose. Architektūrinių tyrimų metu rastos pirminės architektūrinės formos bažnyčioje, leidžia pilnai atstatyti katalikiškų maldos namų išraišką. Rastos vienuolyno pirminės B2 etapo celių durų angos, B3 etapo durų angos su staktomis, rasti B3 etapo langų duomenys, nustatyti pagrindiniai pirminių barokinių pakūrų gabaritai, rasti pirminių vienuolyno B2 etapo laiptų nukapoti skliautukai. Bet šios laiptinės vietoje K1 etape sumūryta siena ašyje 2. Rastos pirminės barokinės nišos, nustatytas keramikinių B3 etapo grindų lygis. Architektūrinių tyrimų duomenys-pirminės nišos, barokinių angų sąramos, nukapoti pirminiai skliautai ir pan. buvo fiksuojami restauracijos - statybos darbų metu 1997 m., pateikti atskiroje byloje.

Trinapolio šv.Trejybės bažnyčios ir vienuolyno ansamblio architektūriniai interjero tyrimai

EUR

0,00 €