1890 - 1900 m. Stanislaw Filibert Fleury nuotrauka

Daugiau nuotraukų

Trinapolio šv.Trejybės bažnyčios ir vienuolyno ansamblio istorijos tyrimai

Istorinius duomenis pagal istorijos tyrėjų T.Dambrauskaitės, J.Valužytės surinktus duomenis apibendrino Idalija Bėčienė

Aprašymas

1700 m. Vilniaus vyskupas K.Bžostovskis įkurdino ir fundavo trinitorių vienuoliją ir pastatė medinę bažnyčią ir vienuolyną.
1710 m. bažnyčia ir vienuolynas sudega.
1712m. medinis  v-nas atstatomas, o
1715 m. pradėta statyti mūrinė bažnyčia, kuri konsekruojamqa 1722 m.
1755m. pradėtas mūrinis vienuolynas.
1756 m baigtas rytinis ir dalis pietinio korpuso.
1760 m. pietinis korpusas baigtas.
1793-95 m. vyko remontas. Per 1812 m. karą ansamblis apiplėštas, daug kas sudeginta.
1814 – 16 m. bažnyčia ir vienuolynas remontuojami.
1832 m. vienuolynas uždaromas, jame patalpinamos kareivinės, ligoninė. Daugiau kaip 10 m. pastatai nenaudojami.
1845 m. Trinapolis perduodamas šv. Dvasios v-nui ir archijeriejaus namams.
1846 – 49 m. pagal architekto T.Tyšeckio projektą vykdoma rekonstrukcija, pritaikant vienuolyno pastatą archijeriejaus vasaros rezidencijai, o bažnyčia cerkvei.
1917 m. ansamblis grąžintas Katalikų bažnyčiai.
1920- 25 m. čia vaikų prieglauda.1926 m vyskupų vasaros rezidencija.
1945 m vykdomas remontas.
1948 m bažnyčia uždaroma. Vienuolyne įkurdinama tuberkuliozinė ligoninė.
Nuo 1956 m. vienuolyne turistinė bazė.

 

Duomenis apibendrino ir pateikė Idalija Bėčienė

Trinapolio šv.Trejybės bažnyčios ir vienuolyno ansamblio istorijos tyrimai

EUR

0,00 €