Į gyvenamąjį namą rekonstruota Skaisciausiosios Dievo Motinos cerkvės varpinė

Daugiau nuotraukų

Maironio g. 13 / Rusų g. 6 Vilniuje - statiniai unitų metropolijos valdoje

Statinių Maironio g. Nr.13/6 architektūros tyrimai vykdyti trimis etapais: 1986 m. - Nijolės Kazakevičiūtės, 1990 ir 1993 m. - Angelės Kuncaitienės. 1986 m. gyventojai dar nebuvo iškeldinti, todėl pietinis korpusas buvo tiriamas daugiausia iš išorės ir negyvenamose patalpose. 1990 m. korpusas iškeldintas ir ištirtas taip pat iš vidaus, o 1993 m. buvo detaliau tyrinėtas rytinis jo galas, kuriame yra Skaisčiausiosios Dievo Motinos cerkvės varpinės liekanos.
2001 m. Roberto Zilinsko papildomai tyrinėtas pirmo aukšto langas pietų korpuso Rusų gatvės fasade (1 fragmentas), vakarinė buvusios varpinės siena (2 fragmentas) ir vakarinė posesijos siena (3 fragmentas). Pirmieji du fragmentai tyrinėti, lyginant padėtį vietoje su ankstesnių tyrimų duomenimis, trečiojo - atlikti ardomieji tyrimai.

Papildoma Informacija

Amžius 17
Tipas Gyvenamasis namas, Šventykla
Miestą Vilnius
Adresą Maironio g. 13 / Rusų g. 6 Vilnius

Maironio g. 13 / Rusų g. 6 Vilniuje - statiniai unitų metropolijos valdoje

EUR

0,00 €