1994 m. nuotrauka (R. Zilinskas)

Daugiau nuotraukų

Aukštadvario dominikonų vienuolynas1994 m. architektūros tyrimus atliko Robertas Zilinskas, Rimas Valeckas ir Ričardas Račinskas.
Tuo pat metu polichromijos tyrimus vykdė Judita Rimkevičienė.
Arūnas Strazdas atliko archeologinius tyrimus.
Istorinius duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas.
Arimeta Vojevodskaitė, 1993 m. parašiusi istorinę pažymą, jau po natūros tyrimų išleido viso komplekso (kartu su bažnyčia) istorijos tyrimų ataskaitą, į kurią įdėti Lietuvos Mokslų Akademijos bibliotekoje atrastų inžinieriaus štabskapitono Abramovo ~1843 m. (1866 m.?) brėžinių, vaizduojančių pastatų pavidalą iki jų rekonstrukcijos. Yra 1854 m. vietovės planas, kuriame buvusi katalikų bažnyčia vadinama stačiatikių cerkve, o teritorija aplink ją – cerkvei priskirtu dvaru, 1905 m. Aukštadvario miestelio planas. Kaišiadorių vyskupijos archyve R. Zilinsko surastas 1780 m. vienuolyno planas su aksonometriškai pavaizduotais pastatais. Yra 1961 m. pastatų rekonstrukcijos projektas.Papildoma Informacija

Amžius 17, 18
Tipas Vienuolynas
Miestą Aukštadvaris
Adresą Technikumo g. 2, Trakų raj. Aukštadvaris

Aukštadvario dominikonų vienuolynas

EUR

0,00 €