XVIII a. pab. dekoro kopijos ir dekoro retrospekcija

Daugiau nuotraukų

Vokiečių g. 24 buto polichromijos tyrimai

1999 m. Polichromijos tyrimus atliko Idalija Bėčienė, 2006 m. tyrimus tęsė V.Raila

Aprašymas

          Polichrominiai tyrimai pastato Vokiečių g. 24 dalyje buvo atliekami 1999 m vasarą. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad patalpos, esančios posesijos gilumoje tapybiškai dekoruotos nebuvo. Dekoras rastas patalpose prie Vokiečių gatvės. I aukšto patalpose 101 ir 102 rasti trafaretiniai tapybiniai XX a pradžios frizai, imituojantys ankstyvesnių laikotarpių tapybinių frizų motyvus. II a. patalpoje 201-201a net šešiuose stratigrafiniuose sluoksniuose glūdi tapybinis dekoras. Neabejotiną išliekamąją meninę vertę turi dailininkų profesionalų ranka, tiesiog grafiškai atliktas , XVII-to strat. sluoksnio, antikos motyvų tapybinis XVIII pab. – XIX a.pr. – dekoras ir XV-to strat. sluoksnio vešlių akanto lapų XIX a I ketvirčio tapybinis dekoras. Po aprašytuoju XVII –to stratigrafinio sluoksnio dekoru yra dar šeši sluoksniai, priklausantys ankstyviesiems XVII a. ir XVI a. 

2006 m. šiame objekte tyrimo darbus tęsė tyrėjas V.Raila. Pastarųjų tyrimų metu buvo atidengtas gilesniųjų sluoksnių meniškai vertingas tapybinis dekoras.

          Patalpos 201 a rizalitinėje dalyje, XII-ame stratigrafiniame sluoksnyje atidengtas XIX a vidurio, įvairiaspalvių akanto lapų ir draperijų frizas. Šios patalpos dalies skliaute atidengtas  XIX a pabaigos laikotarpio dekoro fragmentas – „pavėsinės“ motyvas.

          Patalpos sienų X-am sluoksnyje atidengtas XX a. pradžios spalvotų dryžių tapybinis dekoras.

 

Duomenis apibendrino ir pateikė Idalija Bėčienė

Atlikti tyrimai

Vokiečių g. 24 buto polichromijos tyrimai

EUR

0,00 €