Statinių liekanos 4

Daugiau nuotraukų

Vilniaus senamiesčio 60 kvartalo istorijos tyrimai


Istorinius duomenis apibendrino Robertas Zilinskas.


Aprašymas

Istoriniai duomenys pagal Laimą Vileikienę:
Kvartale nuo XIV šmt. kūrėsi vokiečių pirkliai ir amatininkai (yra XIV šmt. kultūrinis sluoksnis). Šalia XIV šmt. pastatyta šv. Mikalojaus bažnyčia.
1737 m. miesto plane jis vaizduojamas susiformavusių ribų.
1748 m. kvartalas nukentėjo nuo miesto gaisro, ir nuo to laiko parsideda rašytinių šaltinių gausa. Imta supirkinėti ir apjunginėti smulkesnes posesijas.
1750 m. karaliaus Augusto III privilegija sklypas ir namas “Paškevičiovska“ už nuopelnus paskirtas Vilniaus raštininkui Aleksandrui Končevskiui.
1762 m. Končevskis nusipirko sklypą ir mūrinį namą „Opanavičiovska“.
1783 m. antrą namo (neaišku, kurio) dalį, priklausiusią dominikonams, iš varžytinių nusipirko Jonas Končevskis.
1790 m. rašoma, kad posesijoje Nr. 308 prie skersgatvio iš Rūdninkų gatvės į Vokiečių gatvę stovėjo raštininko Končevskio mūriniai namai.
XIX šmt. pradžioje jie priklausė Teodorai Končevskai. Nedideli namai su dviem dideliais ir trimis mažais kambariais. Kieme buvo arklidė 6 arkliams, nedidelė vežiminė.
1808 m. miesto plane didelę kvartalo dalį užėmė sodas.
1815 m. Leonardas ir Jonas Končevskiai valdą pardavė  Josifui Rozensonui.
1834 m. Mėsinių gatvės išklotinėje šiame kvatale nubraižyti du vieno aukšto pastatai. Pastate, stovėjusiame šonu į gatvę – keturios durys. Iš to galima spręsti, kad jis buvo prekybinės paskirties.
1837 m. valdos dalį, kurioje buvo sodas iš Joselio Moišos Rozensono nupirko 3 gildijos pirklys Jankelis Dancingas.
Nuo XIX šmt. IV dešimtmečio pabaigoje kvartale atsirado dar viena posesija Nr.1572.
XIX šmt. viduryje posesijoje 308 sujungti atskirai stovėję namai, užstatytas antras, dalinai trečias aukštas. Sujungti korpusai juosė uždarą kiemą su įvažiavimu iš Ašmenos g. Prekybinis pastatas Mėsinių ir Ašmenos g. kampe išliko vieno aukšto iki XX šmt. pradžios posesiją daugiau, kaip šimtą metų valdė pirkliai Rozensonai. Vėliau dalis valdos atiteko Chaimui Jakrinui.
XIX šmt. pabaigoje namai remontuoti.
1884 m. ndidelė rekonstrukcija pagal archit. Polozovo projektą.
1901 m. Jakrinas gavo leidimą remontui.
1901-1902 m. kitų korpusų remontas.
1931-1932 m. kvartalo vandentiekio ir kanalizacijos projektas.
1939 m. valdos užstatymas pripažintas avariniu, dalinai iškeldinti gyventojai, pastatai nugriauti po karo.
1837 m. atsirado posesija Nr. 1572, kuriai sklypo dalį iš Joselio Rozensono nusipirko pirklys Jankelis Dancigas ir ją iki XIX šmt. vidurio užstatė dviejų aukštų pastatu, į kurio uždarą kiemą buvo įvažiuojama iš Ašmenos g pusės.
1872 m. posesiją Nr. 1572 iš Joselio Dancigo įsigijo Joselis Eliašas Elijašbergas.
1881 m. po jo mirties turtas atiteko sūnums Berkui ir Leibai.
1898 m. pasidalijus turtą – vien Berkui, kuris pradėjo rekonstrukciją pagal archit. M. Prozorovo projektą. Užstatant turtą Vilniaus Žemės bankui sudaryti pastato brėžiniai. Jis buvo dalinai trijų aukštų (mezoninas), su dviemm rūsiais. Pirmame aukšte buvo 4 krautuvės ir kepykla. Sklypo plotas – 171,5 kv sieksnių.
1931 m. sklypo plane matomi projektuoti pakeitimai. Pirmame aukšte 4 parduotuvės ir kirpykla.
1940 m. namas nacionalizuotas iš Chavos Kovner.

 Duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas

Vilniaus senamiesčio 60 kvartalo istorijos tyrimai

EUR

0,00 €