XX a. pr. tapybinis trafaretinis augalinių motyvų frizas

Daugiau nuotraukų

Šv. Mikalojaus g. 5 Vilniuje, butas, polichrominiai tyrimai

2000 m. polichromijos tyrimus atliko Idalija Bėčienė

Aprašymas

            Polichrominiai tyrimai bute Šv.Mikalojaus g.5 buvo atliekami 2000 m. kovo mėn.

            Zonduojant sienas nustatyta, kad patalpos nr.1 stratigrafiją sudaro 14 sluoksnių. Sluoksniai XII,XIII,XIV priskirtini XVIII amžiui, sluoksniai V-IX  yra XIX amžiaus, o I-IV sluoksniai XX-to amžiaus. XVIII amžiaus tinko stratigrafiniai sluoksniai monochrominiai, įvairaus intensyvumo pilkų spalvų. Patalpa XVIII a. buvo perdengta cilindriniu skliautu su lunetėmis. Skliautai nugiauti XX amžiuje. XIX a rekonstruotos langų angos. Šio amžiaus stratigrafiniuose sluoksniuose dominuoja voleliu atliktas sienų dekoravimas. Dažymo sluoksniai apnykę. Skliautai buvo apvedžiojami ryškių spalvų juostelėm. XX amžiaus III-iam stratigrafiniame sluoksnyje atidengtas trafaretinis amžiaus pradžios tapybinis dekoras. Vaizduojama besivejantys aplink horizontalų strypą augalo lapai. Augalas išpildytas ochros spalva su baltais blikais, augalo fonas raudonos spalvos.

            Patalpos nr.2 stratigrafiją sudaro 9 sluoksniai. Ši patalpa taip pat turi XXa., XIX a., ir XVIII a. tinkus. XVIII a. sluoksniai pilkšvi monochrominiai, XIX a. ir XX a. stratigrafiją sudaro trafaretinio, meniškai nevertingo dekoro sluoksniai.

            Nustatyta, kad XX a. pakito patalpų planinė struktūra, nugriauta dalis sienos ašyje 2, sumūrytos pertvaros, atskyrusios patalpos nr.1 ŠV dalį. Polichrominių tyrimų metu užfiksuoti buto architektūrinių tyrimų duomenys.

 

Duomenis apibendrino ir pateikė Idalija Bėčienė

Šv. Mikalojaus g. 5 Vilniuje, butas, polichrominiai tyrimai

EUR

0,00 €