Planas

Daugiau nuotraukų

Šv. Kazimiero g. 3 Vilniuje patalpų Salomėjos Radvilienės name architektūros tyrimai


1996 m. dalį pirmojo aukšto patalpų tyrinėjo Birutė Gudynaitė ir Robertas Zilinskas. 2003-aisiais Robertas Zilinskas šiuos tyrimus papildė.


Aprašymas

Pietinė namo dalis yra gotiška, statyta galu į gatvę, vadinasi, gali būti XV šmt. Gotiška taip pat yra ugniasienė nuo gretimo namo į šiaurę, o tyrinėtasis namo šiaurės vakarų kampas užstatytas XVI šmt. viduryje. Tuo metu šiaurinė ir pietinė dabartinio namo dalys buvo dvi atskiros valdos.
Tiriant patalpas natūroje1996 m. zonduota buvo ne visur, 2003 m. ištirta daugiau patalpų.
Ankstyviausias tiriamose patalpose atidengtas mūras ne senesnis, kaip XVI šmt. vidurio.
Išklotinėje 1-1 išaiškėjo ne vienas, bet trys XVIII šmt. vidurio etapai. 1996 m. atrastoji langelio anga su staktos liekanomis yra antrojo etapo. Ji įrengta pirmojo XVIII šmt. vidurio etapo durų vietoje, duris iškertant dešiniau, dabartinės mažai pakitusios angos vietoje. Ankstesnių durų ir jų vietoje įrengto langelio kairieji angokraščiai suardyti daugelį kartų atkarpoje iki posesijos sienos perdirbinėjant dūmtraukius.
Panašiai siena perdirbinėta ir iš priešingos pusės – išklotinėje 2-2. Iš šios pusės būta virtuvės. Jos gale atsidengė židinio F06 liekanos, priešingoje sienoje suformuota anga krosnies statymui su arkine sąrama ir dūmtraukio žiotimis F07.
Durys F08, kurių skerspjūvis matomas išklotinėje 2-2, XVIII šmt. buvo žymiai sumažintos, jų vietoje tapo išaiškinta XVI šmt. gerokai aukštesnė ir platesnė anga su tinko liekanomis ir staktos atspaudu.
F09 nustatyta, kad 1974- 1982 m. rekonstrukcijos metu dalinai sustambintos arkados atramos, sustiprintos ir įstiklintos arkos.
Išklotinėje 3-3 dabartinio lango vietoje buvo durys su viršlangiu, parodytos XX šmt. pradžios projekte. Išliko stačiakampės staktos atspaudai, virš kurių arkinė anga tęsiasi aukštyn. Anga skirtingai, negu dabar, platėjo į išorę. Netrukus perdirbant į langą ji susiaurinta į išorę, todėl viršutinė jos arkinė dalis įgavo keistą formą.
Visur pastebėti gausūs 1974- 1982 m. rekonstrukcijos pėdsakai – nebuvo visuminės pastato restauracijos, griežtesniu režimu tvarkyti tik ryškiausi jo elementai.

 Duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas

Šv. Kazimiero g. 3 Vilniuje patalpų Salomėjos Radvilienės name architektūros tyrimai

EUR

0,00 €