Degučių pašto arklių keitimo stoties, Zarasų r. architektūros tyrimai

Daugiau nuotraukų

Degučių pašto arklių keitimo stoties, Zarasų r. architektūros tyrimai


1993 m., berengiant patalpų pritaikymo bažnyčiai interjero projektinius pasiūlymus apmatuota ir vizualiai tyrinėta Roberto Zilinsko.
Pastatas pastatytas 1836 m. tuo metu tuo metu įrengiamo kelio Peterburgas – Varšuva aptarnavimui. Iš viso Lietuvoje buvo pastatytos 25 panašios paskirties stotys su kitais susijusiais pastatais. Degučiuose kartu pastatytas ir pašto pastatas. Šios kelio atkarpos architektas buvo čekų kilmės Waclaw Ritschel, 1831 uždaryto Varšuvos universiteto profesorius.


Aprašymas

Pastatas pastatytas 1836 m. tuo metu tuo metu įrengiamo kelio Peterburgas – Varšuva aptarnavimui. Iš viso Lietuvoje buvo pastatytos 25 panašios paskirties stotys su kitais susijusiais pastatais. Degučiuose kartu pastatytas ir pašto pastatas. Šios kelio atkarpos architektas buvo čekų kilmės Waclaw Ritschel, 1831m.  uždaryto Varšuvos universiteto profesorius.
1906 m. Degučių bendruomenės susirinkime buvo nuspręsta pastatyti bažnyčią, tačiau kaip tik tuo metu sudegė tuo metu medinė buvusi Salako bažnyčia ir Degučiai, priklausę Salako parapijai, turėjo prisidėti prie dabartinė mūrinės jo šv. Petro bažnyčios statybos. Degučių gyventojų Igno ir Jono Šeduikių namuose 1925 m. buvo pašventinta laikina šv. Antano koplytėlė, kol tų pačių metų gruodžio 27 d. Dusetų parapijos klebonas Petras Strielčiūnas pašventino šv. Antano bažnyčią, įrengtą nebenaudojamoje arklių keitimo stotyje. Virš naujai uždengto stogo buvo įrengtas medinis bokštelis su kryžiumi, viduje – tys mediniai altoriai.
Broniaus Kvyklio duomenimis bažnyčią šiame pastate imta įrenginėti jau 1922 m.  kunigo Stanislovo Stakelės rūpesčiu.
Po II-ojo pasaulinio karo pastate įrengti kolūkio kultūros namai. Nugriautas bokštelis, pagrindinė bažnyčios patalpa pritaikyta renginiams ir kino filmų demonstravimui.
1989 m. Antalieptės klebono Algirdo Dauknio iniciatyva pastate vėl imta aukoti šv. Mišias, o 1992 m. jis oficialiai grąžintas tikintiesiems.
1993 m., prieš kun. Dauknio prašymu rengiant bažnyčios interjero projektinius pasiūlymus, pastatą apmatuojant ir vizualiai tiriant, nustatyta, kad pirminės jo lubos yra buvusios su atviromis perdangos sijomis. Sprendžiant pagal apkalimo pobūdį ir senas interjero nuotraukas, lubos buvo apkaltos, pirmą sykį pritaikant stotį bažnyčiai, matyt manant, kad taip interjeras taps reprezentatyvesniu. Tuo pačiu motyvu veikiausiai perdirbtos ir langų angos. Jos iš mažesnių artimų kvardatui proporcijų padarytos aukštesnėmis ir siauresnėmis.
Projekte pasiūlyta sugrąžinti langų angoms pirminį pavidalą ir atidengti užkaltas lubas tuo būdu išlošiant žemokai patalpai daugiau erdvės ir sukuriant joje klebono siektą ankstyvosios krikščionybės atmosferą, tačiau pastatas buvo sutvarkytas pagal alternatyvų projektą. 

Duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas

Degučių pašto arklių keitimo stoties, Zarasų r. architektūros tyrimai

EUR

0,00 €