Ištrauka iš 1845-1959 m. Vilniaus plano

Daugiau nuotraukų

Chodkevičių rūmai Didžioji g. 4 architektūros tyrimai


Aprašyme pateikiami 1995 m. Roberto Zilinsko kiemo fasado tyrimai.


Aprašymas

Yra žinoma, kad panašų į dabartinį pavidalą rūmai įgavo 1825 – 1834 m. Spėjama, kad pagal architekto Tomo Tišeckio projektą, gal būt, kai rūmai priklausė Vilniaus universitetui (1804 – 1831). Mūrinė statyba valdoje, kuri 1808 m. miesto plane pažymėta kaip posesija Nr.76,  prasidėjo XVI šmt., o gatvės korpuse vyrauja XVII šmt. mūrai. Pagal šį planą paprastai sprendžiama, kad posesijos rytinės dalies užstatymas vėlyvas, nes jame čia pažymėta daug užštrichuotų korpusų. Laikoma, kad plane taip žymėti vien mediniai pastatai, tačiau jis gi buvo braižytas mokesčių rinkimui, ir iš tikrųjų štrichuoti dar ir tie statiniai, kurie ar nebaigti statyti, ar avariniai, ar pagalbiniai ir dėl to atleisti nuo mokesčių arba jiems nustatytos mokesčių lengvatos.
Rūmuose gyveno aštuonios Chodkevičių giminės kartos, todėl jie turėjo būti nuolat prabangiai įrengti, jų atkaklus datavimas XIX šmt. prasilenkia su realybe. Nėra duomenų apie ankstyvesnius jų interjerus, bet gatvės korpuse kapitalinių tinklas yra XVII šmt. pradžios.
Rytinis kiemo korpuso fasadas gi sumūrytas tipišku XVIII šmt. mūru, tik yra labai pakitęs. Jis pradėtas statyti kaip rūmų šiaurinio sparno tęsinys – su stambiu karnizu, langų apvadais ir sandrikais, tačiau nebaigtas ar apgriuvo ir vėliau pritaikytas kaip ūkinis priestatas su labai nužemėjusiu vienšlaičiu stogu. Vėliau įrengus laiptinę ir matyt perdangų padėtį prarado horizontalų ritmą langai. 1845 – 1859 m. miesto plane, kuriame rūmų posesija pažymėta Nr.107, korpusas pažymėtas rausvai. Tai atitinka istorinį teiginį, kad rūmai baigti statyti 1825 – 1834 m., tačiau nereiškia, kad tiriamasis korpusas buvo įgavęs reprezentatyvų pavidalą.

 Duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas

Chodkevičių rūmai Didžioji g. 4 architektūros tyrimai

EUR

0,00 €