II a. planas

Daugiau nuotraukų

Magistrato darbuotojų klubas Tado Kosciuškos g. 28 Vilniuje architektūros tyrimai


1991 m. vizualius architektūros tyrimus atliko Robertas Zilinskas.


Aprašymas

Pastatas, kurį tuo metu valdė Lietuvos dailininkų sąjunga, vėlyvas, tuo metu labai gerai išlikęs, lengvai skaitomas pagal įrangos detales, todėl nebuvo būtinybės atlikti ardomųjų tyrimų. Negausūs išoriniai perdirbimai skaitomi pagal pirminio fasadų terazitinio tinko išlikimą.
1932 m. plane matomas tuščias suformuotas sklypas, 1937 m. – dabartinio pavidalo pastatas, statytas kaip Vilniaus miesto magistrato darbuotojų klubas. Jis buvo įrengtas įvairiai laisvalaikio  veiklai – rūsyje, kuris dėka reljefo į upės pusę virto antžeminiu aukštu, buvo baidarių elingas, viršutiniame aukšte – žiūrovų salė. Išliko net nemažai pirminių stogo čerpių, dalis jų stiklinės, su išlieta 1936 m. pagaminimo data ir vieta – Gdanskas. Tai patvirtina klubo statybos rašytinį datavimą. Su Gdansku siejami ir pastate buvę antikvariniai neorenesanso stiliaus baldai, priskirti Gdansko mokyklai.
Tiriant nustatyti kiti išlikę pirminiai elementai:
-          sklypo aptvėrimas,
-          kapitalinės sienos ir kolonos,
-          žymi dalis pertvarų,
-          gelžbetoninės perdangos, virš salės – kesoninė,
-          stogo konstrukcija ir čerpių danga,
-          langai su rėmais, apkaustais ir dalinai įstiklinimu,
-          štampuoto metalo ir medinės palangės,
-          žymi dalis grindų dangos,
-          laiptinės,
-          žymi dalis durų,
-          žymi dalis vidaus ir išorės apdailos,
-          šildymo sistema,
-          dalinai vidaus elektros tinklas,
-          dūmtraukiai (nebefunkcionuojantys).
Užfiksuoti pakeitimai (planuose sunumeruoti):
Aplinkoje:
-          įrengta atraminė sienutė ir laiptai, nuardant laiptų, vedusių į terasą, galą;
Rūsyje:
-          užmūryti treji langai,
-          pakeistos dvejos durų konstrukcijos,
-          iškirstos dvejos durų angos,
-          buvusio elingo vietoje įrengti sanitariniai mazgai,
-          vienoje patalpoje paklotas parketas;
Pirmajame aukšte:
-          paklota terasos danga,
-          išardytos dvejos pertvaros, įrengiant tarp jų vieną naują pertvarą,
-          įrengta papildoma pertvara,
-          iškelti sanitariniai mazgai ir pakeista dalis jų grindų dangos,
-          pakeistos trejos durys,
-          į trejų langų rėmus įdėti vitražai;
Antrame aukšte:
-          į trejų langų rėmus įdėti vitražai,
-          paaukštinta tiesioji laiptų turėklo dalis,
-          pakeistos dvejos durys,
-          įrengta scenos pakyla;
Pastogėje:
-          pakeista stogo danga virš pagrindinės laiptinės rizalito
Netrukus po tyrimų pastatas rekonstruotas, pritaikant jį Apaštališkajai nunciatūrai. 

Duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas

Magistrato darbuotojų klubas Tado Kosciuškos g. 28 Vilniuje architektūros tyrimai

EUR

0,00 €