Kalvarijų 4

Daugiau nuotraukų

Kalvarijų g. 4 Vilniuje gatvės fasado fragmento architektūros tyrimai


2002 m. architektūros tyrimus atliko Robertas Zilinskas. Tyrimų tikslas buvo išsiaiškinti langų angų praplatinimo galimybes.


Aprašymas

Tiriamame fasado fragmente gausu savaiminių atodangų, iš kurių matyti, kad ši pastato dalis suformuota XX šimtmečio pradžioje ir nuo tada mažai pakitusi. Matomas geltonų taisyklingų 65x130x260 mm plytų mūras, iš kurio sumūryta siena ir suformuotos pleištinės visų trijų angų – dviejų langų ir vienų durų - sąramos.
Buvo padaryti du zondai langų angokraščiuose. Nustatyta, kad abu atidengtieji angokraščiai yra pirminiai, tai yra, sumūryti tuo pačiu metu, kaip pati siena ir visos trys sąramos.
Tyrinėti elementai yra nepakitę nuo statybos laikmečio, taigi, absoliučiai autentiški.

 Duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas

Kalvarijų g. 4 Vilniuje gatvės fasado fragmento architektūros tyrimai

EUR

0,00 €