1993 m. nuotrauka (E. Zilinskas)

Daugiau nuotraukų

Gedimino pr. 22 Vilniuje - Le Grand Théâtre, “Bristolio” viešbučio istorijos tyrimai


Istorinius duomenis apibendrino Robertas Zilinskas.


Aprašymas

1899.05.12. Izaokas Samuelis Smaženevičius Vilniaus savivaldybės paprašė leidimo statyti keturių aukštų teatro koncertinę salę su viešbučiu. Projektą parengė architektas ir inžinierius Konstantinas Korojedovas.
1899.12.31. pastate ketinta surengti visuomeninį renginį.
Nepavykus laiku užbaigti statybos kitas renginys numatytas 1900. Tais pačiais metais elektros stoties paprašyta dviejų katilų pastato apšvietimui.
1902 m. baigtas ir atidarytas 35 kambarių “Bristolio” viešbutis.
1902.01.15 pagal statybos techniko Antono Filipovičiaus – Dubovniko projektą ant arkados ir galerijos, jungiančios du korpusus įrengta mažoji žiemos sodo salė.
1903 Baigtas įrengti ir ėmė veikti Didysis Teatras.
1904.09.18. spektaklio metu užsidegė teatro salė.
1904.10.18. pagal inžinieriaus Marti projektą pastatas rekonstruotas į gyvenamąjį namą su prekybinėmis patalpomis pirmame aukšte.
1909.09.01. mažosios salės, išnuomotos „Rūtos“ kultūrinei draugijai, atidarymas. Prie jos veikė skaitykla ir bealkoholinis bufetas. Draugija patalpas nuomavosi iki 1914 m., rengė jose koncertus, paskaitas ir teatro vaidinimus, visą šį laiką pastatą valdant pirkliams Aristarchui ir Arsenijui Pimonovams.
Po I-ojo pasaulinio karo pastate buvo kinoteatras.
Nuo 1935.05.09. patalpas valdė lenkų radijo akcinė bendrovė.

 Duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas

Gedimino pr. 22 Vilniuje - Le Grand Théâtre, “Bristolio” viešbučio istorijos tyrimai

EUR

0,00 €