XVI a. pradžios skliautuotas rūsys

Daugiau nuotraukų

Didžioji g. 8 Vilniuje namo liekanų istorijos tyrimai


Istorinius duomenis apibendrino Robertas Zilinskas.


Aprašymas

1558 m. namas pirmą kartą paminėtas raštiškai Žygimanto Augusto privilegijoje Vilniaus vaivadai Mikalojui Radvilai valdyti Goštauto namą.
XVII šmt. pr namas priklausė vaistininkui Jeronimui Jablkai. Po jo mirties duktė Galėja ištekėjo už G. Brevtelio, kuris namą leido naudoti dominikonams.
Po 1655 – 1661 m. karo dominikonai namą remontavo.
1693 m. turto paveldėjusi Brevtelių duktė Konstancija su vyru Jonu Aleksandru Lukoševičiumi namą pardavė kanauninkui Karoliui Mykolui Mengolini. Namas tada buvo dviejų aukštų. Jame buvo skliautuota patalpa kairėje su langu į kiemą, krautuvėlė, smuklė, viršuje – skliautuotas gyvenamasis kambarys, šalai jo – maža skliautuota patalpa, dešinėje namo – virėjo kambarys, po juo – nedidelis skliautuotas rūsys palei gatvę.
1700 m. kanauninkas namą padovanojo Laterano kanauninkų ordinui, kuris patalpas nuomavo.
1748 m degė ir apgriuvo miesto gaisre.
1756 m. pradėtas remontuoti D. Kilerio lėšomis.
1763 m. dar nebaigtas remontuoti parduotas vaistininkui Jonui Hamiltonui, kuris namą paremontavo.
1790 m. name aprašyti keturi gyvenamiejji kambariai, dvi kamaros, trys dieli, keturi maži skliautuoti rūsiai, du sandėliukai.
1793 m. M. Hamiltonienė perleido namą miesto tarėjui Martynui Vagneriui.
1797 m. jis namą pardavė pirkliui Frederikui Frolandui. Namo būklė bloga. Abiejuose aukštuose buvo septyni kambariai, kieme medinis ūkinis pastatas, medinė arklidė, ratinė. Rekonstruotas užstatant trečią aukštą.
1808 m. miesto plane dar nėra šiaurinio dviaukščio korpuso, pastatyto tarp 1808 ir 1855 m.
1816 m. Frolando namas I klasės, kuriame dvylika didelių, devyni maži kambariai, krautuvė, šešiolika koklinių krosnių.
1855 m. įvertinimo akte namas trijų aukštų, su dviaukščiu korpusu kieme, kuriame buvo arklidė ir sandėliukai. Gatvės fasade vienuolika langų.
1845 – 1859 m. miesto plane, kuriame valda pažymėta Nr.109, matomas “L” raidės pavidalo korpusas šiaurinėje kiemo dalyje, kurio dar nėra 1808 plane, bet vėlesniuose planuose ši vieta užstatyta dar kitaip.
XIX šmt. pabaigoje namą paveldėjo Marija Lenska, kuri jį nuomavo.
1913 m. gautas leidimas praplatinti tris pirmo aukšto langus triaukščiame kiemo korpuse.
1921 m. namas parduotas Šliomai Gistlingui.
1938 m. įtaisytas neoninis apšvietimas parduotuvei „Bławat Polski“. Gatvės fasade buvo keturi langai antrame ir trečiame aukšte.
1943 – 1944 m. namas pavaizduotas J. Gabšaičio išklotinėje.
1944 m. jis pavaizduotas J. Kamarausko gatvės išklotinėje.
1945 m. nugriautas. 

Duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas

Didžioji g. 8 Vilniuje namo liekanų istorijos tyrimai

EUR

0,00 €