Ištrauka iš 1845-1859 m. miesto plano

Daugiau nuotraukų

Didžioji g. 10 vakarų korpuso liekanų (Goštautų rūmai, Radvilų rūmai) istorijos tyrimai


Istorinius duomenis apibendrino Robertas Zilinskas.


Aprašymas

XVI šmt. pradžioje namus turėjo Vilniaus vaivada ir LDK kancleris Albertas Goštautas, paveldėjo Stanislovas Goštautas, vedęs Barborą Radvilaitę. Buvo vadinami Goštautų rūmais.
1543 m. po jo mirties Žygimanto Senojo padovanoti Žygimantui Augustui.
1558 m. atiteko Radviloms, kurie juos valdė iki 1804 m. Buvo vadinami Radvilų rūmais.
1655 – 1661 m. karo metu buvo apgriauti.
1662 m. - remontuoti.
XVIII šmt. pirmoje pusėje pirmąkart minimi rytinio kiemo pastatai (Bokšto gatvės pusėje).
1748 m. miesto gaisro metu degė. Po to rekonstruoti, rūsyje sumūryti skliautai.
XVIII šmt. pabaigoje priklausė Dominyko Radvilos vaikaičiui Motiejui Radvilai, Vilniaus kaštelionui, dramaturgui, kompozitoriui.
1804 m. pastatus, išskyrus namą rytiniame gale, nupirko Vilniaus universitetas. Remontuoti pritaikant klinikoms.
1808 m. įrengta chirurginė ligoninė, ginekologinė klinika, patologijos kabinetas. Miesto plane posesija pažymėta Nr.73.
1822 m. architektas Karolis Podčašinskis sukūrė chirurginių operacijų salės ir galerijų, jungiančių šią salę su ligoninės patalpomis, projektą. Gatvės, kiemo šiaurinis ir vidurinis korpusai buvo dviaukščiai, pietinis – vieno aukšto.
1831 – 1834 m. klinikos iškeltos.
1834 m. architekto Tomo Tišeckio planuose pažymėtas patalpų su skliautuotais perdenginiais išdėstymas, parengti fasadų brėžiniai.
1845 – 1959 m. miesto plane posesija žymima Nr.110.
XIX šmt. viduryje pastatus įsigijo Simonas Radkevičius.
1879 m. pagal architekto Polozovo projektą užstatytas trečias aukštas virš vidurinio kiemo korpuso. Rytiniame kieme buvo du mediniai namai ir sodas.
1898 m. Vl. Ragkevičius namus pardavė trims broliams pirkliams: Ševeliui, Chaimui ir Peresui Cholemams. Jie gavo leidimą perstatyti mūrinį dviejų aukštų namą pristatant trečią aukštą, rekonstruoti kiemo fligelį.
1899 m. Cholemai pagal inžinieriaus Michailo Prozorovo projektą gavo leidimą statyti dviejų aukštų mūrinį namą su rūsiais ir mezoninu prie Bokšto gatvės ir trijų aukštų mūrinį fligelį su rūsiais kieme, vėliau – trijų aukštų korpusą kieme.
1900 m. brėžiniuose jau rodomas naujas užstatymas.
1901 m. pirmame aukšte įsikūrė parduotuvės, antrame aukšte – Z. Giedraičio biuras ir visuomeninė organizacija. Kitos patalpos nuomojamos.
1908 m. pastatuose buvo kinoteatras “Iliuzija”, tipografija, draugija “Karavanas”, gamyklos “Viktorija” akcinė bendrovė.
1938 m. savininkė Sara Cholemova. Pagal inžinieriaus M. Cholemo projektą atlikti smulkūs remontai dažant iš vidaus ir išorės, įrengti parduotuvių langai, apšvietimas, neono reklama. 

Duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas

Didžioji g. 10 vakarų korpuso liekanų (Goštautų rūmai, Radvilų rūmai) istorijos tyrimai

EUR

0,00 €